PERSONDATAPOLITIK FOR HNDL

  1. GENERELT

1.1 Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Hndl ApS (“Hndl”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af produkter, HndlPlus medlemsklub, services, eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Hndl som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Hndl, retter henvendelse til Hndls kundeservice, eller når du bruger Hndls hjemmeside www.Hndl.dk (“Hndl.dk”), eller er i dialog med Hndls hovedkontor.

1.3 Hndl ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Hndl kan ske via kontaktoplysningerne, som er anført under pkt. 7.

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger Hndl.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hndl.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hndl.dk, din IP-adresse og informationer om din computer. Desuden finder Hndls cookiepolitik anvendelse, når du bruger Hndl.dk.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hndl.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af Hndl.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder markedsføring via Googles og Metas platforme, Bing, Pinterest og Raptor, hvis du har samtykket til marketing cookies.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter på Hndl.dk, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette er navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Hndl.dk.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Hndl jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger, bogføring og vores legitime interesse i at forhindre svindel jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.3 Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig elektronisk.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4 Hvis du er HndlPlusmedlem, og er logget ind på Hndl.dk, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til vores Medlemsvilkår og i henhold til denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og HndlPlus Medlemsvilkår har sidstnævnte forrang.

2.5 Når du besøger vores hovedkontor eller lager, kan der være opsat TV-overvågning. I givet fald vil der være skiltet med et piktogram med et billede af et kamera, på et synligt sted på lokationen. Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder og videregivet til politiet, hvis der er mistanke om en straffelovsovertrædelse.

2.5.1 Formålet med TV-overvågningen er at give Hndl mulighed for at forebygge, afsløre og dokumentere lovovertrædelser i relation til både besøgende og personale i tilfælde af røveri, tyveri, overfald, bedrageri mv., eller uregelmæssigheder i forbindelse med kassetransaktioner og lignende i butikkerne samt at skabe tryghed og sikkerhed for personalet.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, da Hndl har en legitim interesse i at forebygge de i punkt 2.5.1 nævnte typer af kriminalitet i de fysiske butikker og på Hndls øvrige lokationer.

2.6 Når du besøger Hndls profiler på sociale medier, (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube og Tiktok), kan Hndl behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt kommentarer til vores opslag.

2.6.1 Formålet med Hndls behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Hndl, at besvare henvendelser, at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Hndls profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook, InstagramGoogle/YoutubeLinkedInTikTok, Pinterest.

2.6.2 Retsgrundlaget for Hndls behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Hndl, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.7 Hvis du indgår i en kommerciel relation med os, eksempelvis B2B, som ansat i en virksomhed eller som privatperson vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

2.7.1 Formålet med Hndls behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed, du repræsenterer, og at kunne opfylde Hndls forpligtelser i den forbindelse.

2.7.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller er under etablering mellem dig og/eller den virksomhed, du repræsenterer og Hndl, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter kan retsgrundlaget også være et andet – typisk Hndls legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 På Hndl.dk indlæser vi indhold fra tredjeparts websites som en del af brugeroplevelsen på Hndl.dk. Det sker fx ved indlæsning af vores kunders produktanmeldelser gennem Yotpo. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til Yotpos Persondatapolitik her.

Når indholdet indlæses, foregår der HTTPS-kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTPS-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender krypteret data om, at din browser har besøgt Hndl.dk samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger samt din IP-adresse.
​​​​​​​
Hvis du har givet samtykke til marketing cookies, bruger Hndl Facebook/Instagram Pixels samt Googles teknologier på Hndl.dk for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor Hndl.dk. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger Hndl.dk, modtager META og Google oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites du besøger, de køb du foretager, de annoncer du ser, og den måde du bruger Hndl.dk på. Når META og Google benytter personoplysninger indsamlet på Hndl.dk, fx til forbedring af deres marketingsplatform, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: META og Google 

3.2 I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Hndl, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af de pågældende varer, som i så fald vil forestå leverancer, og dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter.

3.3 Når du gennemfører betalingstransaktioner på Hndl.dk, sker dette via Stripe certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares i et sikkert Stripe certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Hndl.dk, er det kun Hndls Stripe certificerede samarbejdspartner – og ikke Hndl – som får adgang til dine oplysninger.

3.5 Oplysninger som Hndl behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

3.6 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Hndl.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, og bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks, og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.7 I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice på e-mail kundeservice@Hndl.dk, hvis du ønsker en kopi af standardkontraktbestemmelserne udleveret.

  1. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@Hndl.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Derudover kan du som HndlPlus-medlem selv ændre i dine kontaktoplysninger, hvis du logger ind på Min Profil på Hndl.dk.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis det er nødvendigt i forhold til et retskrav, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve eller til at være HndlPlus-medlem. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte kundeservice@Hndl.dk.

Cookie samtykker tilbagekaldes i indstillingerne i din internet-browser.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Vi bestræber os på, at imødekomme dine ønsker vedrørende vores

behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person.

Hndl ApS er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, og Hndl ApS er derfor omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer):

Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, til Datatilsynet, kan du indgive en klage på e-mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

  1. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hndl.dk i henhold til pkt. 2.1 slettes efter reglerne i Hndls cookiepolitik. De cookies, som Hndl selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Hndls cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. Du kan også ændre dit samtykke til cookies på småkagen nederst i venstre hjørne på Hndl.dk

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Hndl i forbindelse hermed, jfr. Pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4 Oplysninger indsamlet om dig som HndlPlusmedlem jf. punkt 2.4 slettes med det samme, efter du melder dig ud af HndlPlus iht. HndlPlus’ Medlemsvilkår.

Hvis du er HndlPlusmedlem, og du ikke har foretaget et køb med dit HndlPlus medlemskab i en periode på 3 år, henvender vi os til dig pr. mail, og beder om dit samtykke til at fortsætte dit HndlPlusmedlemskab. Besvarer du vores henvendelse, og samtykker til, at vi fortsat må beholde dine personoplysninger, vil dine personoplysninger fortsat fremgår af din HndlPlus medlemsprofil. Besvarer du ikke vores henvendelse, bliver dine personoplysninger slettet på din HndlPlus medlemsprofil og din købshistorik, bonus og ikke-personaliserede oplysninger på din HndlPlus medlemsprofil anonymiseret.

5.5 Oplysninger der stammer fra TV-overvågning jf. punkt 2.5, vil automatisk blive slettet senest 30 dage efter optagelsen fandt sted, medmindre oplysningerne indgår i efterforskning af en konkret sag. Såfremt dine oplysninger indgår i efterforskning af en konkret sag, vil de blive slettet, når sagen er afsluttet, og formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

5.6 Oplysninger du giver på Hndls profiler på sociale medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du sletter dem. De oplysninger Hndl behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Hndls egne systemer, slettes efter 3 måneder.

5.7 Oplysninger der stammer fra en samarbejdsrelation eller B2B jf. punkt 2.7 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Hndl at kunne dokumentere relationen.

  1. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Hndl ApS, cvr. nr. 38 82 64 68 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Hndl.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte kundeservice:

Hndl ApS
Ellekrattet 35
4800 Nykøbing F

Tlf. nr.: 28 55 70 00
E-mail: kundeservice@Hndl.dk

  1. AJOURFØRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hndls seneste Persondatapolitik er dateret den 14. marts 2023.

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik løbende. Hvis vi ændrer Persondatapolitikken, ændrer vi datoen ovenfor. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

Tilmeld vores ugentlig

nyhedsbrev